تغییر به وضعیت برتر

دانلود دوره
سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
186 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:06)
1.4K مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
141 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:10)
2.1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
69 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:50)
1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
93 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 8:51)
1.2K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
137 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:06)
1.2K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
93 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:55)
840 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
74 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:09)
896 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
61 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:45)
481 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
60 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 8:26)
612 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
97 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 9:43)
360 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
77 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:46)
763 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
138 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 3:43)
918 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
149 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:51)
846 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
301 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:24)
528 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
173 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:03)
388 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
143 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:52)
400 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
169 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:39)
426 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
154 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:02)
288 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
190 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:42)
355 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
140 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:15)
381 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
127 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:39)
217 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
136 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:03)
303 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ارسال دیدگاه :

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 629 نفر
  • بازدید دوره 10.7K بازدید