تغییر به وضعیت برتر

دانلود دوره
سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
181 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:06)
1.2K مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
139 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:10)
2.1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
68 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:50)
992 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
89 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 8:51)
1.1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
133 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:06)
1.1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
86 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:55)
773 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
73 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:09)
858 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
60 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:45)
420 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
58 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 8:26)
557 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
92 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 9:43)
337 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
76 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:46)
752 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
134 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 3:43)
858 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
145 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 7:51)
838 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
299 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:24)
520 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
171 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:03)
378 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
142 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:52)
390 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
161 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:39)
374 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
153 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:02)
280 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
188 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 5:42)
346 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
139 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:15)
379 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
125 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 4:39)
212 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
135 دانلود
ویدئو جلسه (زمان 6:03)
297 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ارسال دیدگاه :

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 611 نفر
  • بازدید دوره 10K بازدید