المپیک نتورک - تیر ماه ۱۴۰۰

لیدر حسین آدرم - لیدر مصطفی ازقندی