فروشنده‌های برتر فصلی تیم هخامنش

پاییز 1400

سارینا جوهری (آبان)
سارینا جوهری (مهر)
سارینا جوهری (آذر)
علی رضوی (مهر)
علی‌اصغر علیزاده (آذر)
حامد عزیزپور (آبان)
زهرا آقایی (مهر)
غزال غلام‌ویسی (آذر)
شادی شوکتی (مهر)
سمیرا رخزادی (مهر)
سمیرا رخزادی (آبان)
سمیرا رخزادی (آذر)
پیمان فتاحی (آذر)
مهشید آزادی (آذر)
نسرین حسینی (آذر)
نسرین حسینی (مهر)
نسرین حسینی (آبان)
طاهر ابوبکری (آذر)
وحید جهانشاهی (آبان)
سارا جوانمردی (آذر)
شرمین سعیدی (آبان)
حسن حسنی (آذر)
شادی شوکتی (آذر)
حامد عزیزپور (آذر)
زهرا آقایی (آبان)
فتحی رستمی راد (آبان)
ایرج نجفی (آذر)
فاطمه کریمی‌سردار (آبان)
بهاره سلطانی (آذر)
سامان جعفرنیا (مهر)

فصل دوم نت شو

فصل اول نت شو

دوره تغییر به وضعیت برتر