تیم جهانی هخامنش

چهار سوال ساده اما طلایی برای فروش بهتر درکسب و کارتان

2023-11-14T17:27:04-01:00

      4 سوال ساده اما طلایی برای فروش بهتر درکسب و کارتان 1-مخاطب هدفِ ایده آل تان کدام است؟ انتخاب مخاطب هدف حیاتی ترین گام برای پرسیدن و ارائه سوالهای مناسب از قبیل

چهار سوال ساده اما طلایی برای فروش بهتر درکسب و کارتان2023-11-14T17:27:04-01:00

پتانسیل های بازاریابی شبکه ای به عنوان یکی از مشاغل پرطرفدار عصر مدرن

2023-10-29T18:19:32-01:00

    پتانسیل های بازاریابی شبکه ای به عنوان یکی از مشاغل پرطرفدار عصر مدرن شاغل شدن و رضایت شغلی داشتن ماجراهای خاص خودش را دارد. یا باید کسب‌و‌کار خودتان را راه بیندازید یا کارمند

پتانسیل های بازاریابی شبکه ای به عنوان یکی از مشاغل پرطرفدار عصر مدرن2023-10-29T18:19:32-01:00
Go to Top